ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER
Hasta Yatağı Bilecik - servise alındıktan sonra 24 saat içinde doldurulmuş olmalıdır. Form kurumsal ve birime özel olarak hazırlanır. Değişik formlar kullanılmasına rağmen genelde hastanın özgeçmişi, soygeçmişi, alışkanlıkları, alerjileri, aktivite düzeyi, şuur durumu gibi bilgileri içeren bir form olmalıdır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda hasta bakım planı planlanır ve uygulanmaya başlar. Hasta servise kabul edildiği andan itibaren taburculuk planmında başlatılması gerekir. Beceri 10.1 Boş Yatak Yapımı Boş yatak yapımı, yatak boşken veya yatak yapılırken hastanın yataktan kısa süre için kalkabileceği durumlarda yatak yapma işlemidir. Hasta yatak dışında ise, yatak yapıldıktan sonra açık bırakılır. Üst takımlar yatağın ayak ucunda yelpaze şeklinde katlanır. Hasta taburcu edilmişse, yatak boşsa kapalı yatak yapılır. Üst çarşaflar düz bir şekilde bırakılır. Malzemeler Bir nevresim takımı (Alt çarşaf, Üst çarşaf, Yastık kılıfı) Battaniye Pike Kirli Arabası Başucu sandalyesi Eldiven (Gerekli ise)  UYGULAMA BOŞ YATAK YAPMA İŞLEM BASAMAKLARI - Üzerine üst nevresimi, orta hat dikkate alarak, yerleştir. Nevresimin açık uçları yatak ayak ucunda olmalıdır. - Nevresimin baş kısmından, Hasta Yatağı Bilecik nevresim içine elleri ni sokarak, ayak ucuna kadar ilerlet. - Alt köşelerden battaniyeyi tut. - Battineyi yavaşça nevresim içine çek. - Nevresimi yaklaşık olarak yatağın orta hattına kadar battaniye üzerine geçir ve bu bölümü yavaşça yatak başına doğru kaydır. - Battaniyenin, ayak ucu hizasındaki dışarıda kalan bölümünü de nevresim içine yerleştir. - Kenarları içe doğru katla. Aynı işlemi uzak taraf için de uygula. - Ayak ucunu yatak altına sıkıştır. Battaniye / pike nevresim üzerine yerleştirilecek ise: - Minder başı ile aynı hizada olacak biçimde nev resimi yatak üzerine ser. - Üzerine, yatak başından yaklaşık olarak 20-30 santimetre aşağıda olacak biçimde pike / battaniyeyi, orta hat dikkate alarak, yerleştir. - Nevresimin baş kısmındaki fazlalığı pike / batta niye üzerine katla. - Nevresim ve battaniye / pike kenarlarını içe kat la, ayak ucunu yatak altına sıkıştır. Aynı işlemi uzak taraf için de uygula. 1. Açık yatak yapılıyor ise üst çarşaf ayak ucuna pili yap veya yelpaze şeklinde aç. 2. Yastığı bir el ile iki yanından sıkıca kavrayarak, diğer elde tutuğun kılıf içine yerleştir. Açık ucu duvara, pencereye vb. gelecek biçimde yerleştir. 3. Kirli malzemeleri ortamdan uzaklaştır. 4. Kirli takımlar çamaşırhaneye gönderilmek üzere uygun bölüme aktar. Enfekte materyal ayrı bir torbaya yerleştir ve üzerine işaret koy. 5. Ellerini yıka. I. HASTANIN TABURCU EDİLMESİ Hastanede kalış süresi hastalığa ve hastaya göre değişmekle birlikte genellikle hastalar kendi bakımlarını evlerinde sürdürebilecekleri duruma peldikleı-in- (devam) MANTIKSAL GEREKÇESİ Resim 3: Hasta odası Hastanın yatağa girmesini ve örtüleri tutup çekmesini kolaylaştırır. Estetik bir görünüm ve içteki yastığın korunmasını sağlar. Bu işlem mikroorganizmaların çevreyi konta- mine etmesini engeller. Mikroorganizmanın yayılmasını engeller. de, bir başka deyişle hastalıklarının nekahat (iyileşme) evresinde taburcu edilirler. Hastanın hastaneden ayrılabilmesi ve bakımını evde devam ettirebilmesi için sistemli bir yaklaşımla hastanın hazırlanmasına “Taburculuk Planlaması” Hasta Yatağı Bilecik UYGULAMA BOŞ YATAK YAPMA İŞLEM BASAMAKLARI 1. Eğer kirli takımlar çıkarılmamış ise, alt çarşafı yakın taraf yatak başından uzak taraf yatak başına kadar yatak etrafında hareket ederek çöz. 2. Battaniyeyi nevresimden çıkar ve battaniyeyi dörde katlayarak sandalye üzerine yerleştir. Battaniye, pike gibi yeniden kullanılabilecek malzemeleri yatak üzerinde dörde katlanmalı, temiz bir sandalye üzerine yerleştirilmelidir. 3. Kirli arabası yoksa, yastık kılıfını çıkar ve kirli torbası olarak sandalye arkasına as, yastık tekrar kullanacak ise sandalye üzerine koy. 4. Kirlenmiş çarşafların tamamını sıkı bir şekilde alt çarşafın içinde topla ve kirli arabasına ya da kirli yastık kılıfı içerisine yerleştir. 5. Yatak minderini ters çevir. . 6. Alt çarşafı orta katıyla yatağın ortasına yerleştir. Baş ucunu sıkıştıracak kadar çarşafın ucunu boşta bırak. 7. Orta hattı dikkate alınarak çarşafı aç ve önce yakın taraf başucunu sonra ayak ucunu köşe yap. Yataktan sarkan çarşafın uçlarını yatak altına sıkıştır. (devam) MANTIKSAL GEREKÇESİ Kuvvetli çekme çarşafın yırtılmasına neden olabilir. Yatak etrafında hareket, uzanma sonucu oluşacak zorlanmayı azaltır. Yatak üzerinde katlama kollardaki zorlanmayı azaltır. Zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Kirlilerin yerdeki mikroorganizmalarla konta- minasyonu engellenir. Kirlilerin taşınmasını kolaylaştırır. Mikroorganizmaların yayılımını engeller. Yatak minderinin deforme olmasını engeller. Yatak üzerinde açılan çarşaf uygulayıcının kolları üzerindeki baskıyı azaltır. Yakın taraftan başlanması zaman tasarrufu sağlar. Resim 2: Yatak çarşafı köşelerinin yapılması 8. Aynı işlem yatağın diğer tarafı için de uygula. 9. Battaniye nevresim içine yerleştirilecek ise; - Minder başı ile aynı hizada olacak biçimde batta niyeyi yatak üzerine ser. - Üzerine üst nevresimi, orta hat dikkate alarak, yer leştir. Nevresimin açık uçları yatak ayak ucunda olmalıdır. Aynı anda yatağın bir yanındaki tüm çarşafları sıkıştırma işi azaltır. Çarşaf ve battaniyenin silkenerek açılmaması tozun / mikroorganizmaların yayılımını azaltır. ses Association) ise taburculuk planlamasını “Hastayı kendi-kendine, aile üyeleri ya da organize bir sağlık bakım sağlayıcısı tarafından bakılmak üzere bir sonraki bakım aşaması için hazırlamak ve bu aşama için gerekli düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir süreç” olarak tanımlamıştır. Son yıllarda, taburculuk planlaması hasta bakımının önemli bir öğesi olarak kabul görmektedir. Taburculuk planlamasında, hastanın akut bakım gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra da bakımının sürdürmesini sağlayacak bir bakım planı, hasta ile birlikte oluşturulmalıdır. “Bakımın devamlılığı” olarak adlandırılan bu planlamada hastanın mümkün olduğu kadar bağımsız olmasını sağlayacak uygulamalar tercih edilmelidir. Taburculuk planlamasının amacı; 1. Hasta ve ailesine evde devam edilecek bakım ve işlemleri öğretmek, 2. Hastanın ev bakımı sırasında yaşayacağı korku ve endişeleri gidermek, 3. Evde hasta ve ailesi tarafından devam ettirilecek bakım ve tedavinin eksiksiz sürdürülmesini sağlamak ve hastanın hastalığı üzerindeki denetimini arttırmaktır. Taburculuk planlaması önceleri sadece, taburcu olduktan sonra hastalara kontrole gelecekleri tarihin bildirilmesi ve ilaçlarını nasıl kullanacaklarının anlatılması şeklinde uygulanmıştır. Sonraları evde bakım uygulamaları üzerine odaklanmaya başlamıştır. Taburculuk planlaması birçok disiplinin içinde yer aldığı bir süreçtir. İdeal olan hastanın kabulünü yapan hemşire / ebenin değerlendirmeyi başlatıp, ihtiyaçları tanımlamasıdır. Sonra diğer hemşireler, doktorlar, terapistler, sosyal hizmet uzmanları gibi hemen her disiplinin üyeleri planın geliştirilmesine katkıda bulunurlar. Taburculuk planlayıcısının görevi ise bu aktiviteleri hasta için en yararlı olacak şekilde koordine etmektir. Taburculuk planlamasının potansiyel yararı, sağlık bakım profesyonelleri ile hasta arasında devam eden bir ilişki oluşmasını desteklemektir. Bu ilişki hastanın bütün öyküsünün sağlık bakım profesyonelleri tarafından bilinmesini sağlar. Böylece sağlık hizmeti sağlayıcıları hastayı sadece “bir hastalık olgusu” olarak değil, tüm yönleriyle birey olarak görebilecek ve bütüncül yaklaşımın gereklerini yerine getirecektir. Etkili bir taburculuk planlaması Hasta Yatağı Bilecik hasta kabul süreci ile birlikte başlamalıdır. Taburculuk planlaması; 1. Koordine edilmiş, 2. Disiplinlerarası yaklaşımı olan, 3. Mümkün olduğu kadar erken başlatılmış, 4. Hastanın sorunlarla başetme ile ilgili becerilerini geliştiren, 5. Hastayı, ailesini ve diğer bakım verenleri içine almış olmalıdır. A. TABURCULUK PLANLAMASINDA EĞİTİMİN KONULARI Taburculuk planlanmasında eğitim beş grupta özetlenebilir; 1- Psikososyal destek: Hastanın anksiyetesinin azaltılmasını, sorularının yanıtlanmasını, yeniden gü-veninin kazanılmasını sağlayan girişimler bu grupta toplanmaktadır. 2- İşlemlerle ilgili bilgiler: Bunlar birey servise alındığı andan itibaren taburcu oluncaya kadar yapılacak tüm işlemleri kapsamalıdır. 3- Beceri öğretimi: Hastanın yapması istenilen derin solunum, öksürük ve bacak egzersizleri, öksürürken insizyon bölgesinin desteklenmesi, yatakta dönme, insülin uygulaması gibi aktivitelerin öğretimini içermektedir. 4- Hastanın yaşayabileceği rahatsızlıklara ilişkin bilgiler: Hastanın yapılan işlemler sırasında neler hissedeceği (örneğin: premedikasyon verildiğinde baş dönmesi olabileceği), yaşayabileceği sorunlar (örneğin: anestezi sonrası kusma, ağrı, idrar retansi- yonu vb. olabileceği) ya da uygulama sonrasında olası komplikasyonları içermelidir. 5- Hastanın sorumluğunu açıklayan bilgiler: Hastanın yapılan işlemlerin öncesi ve sonrasında yaşa-nabilecek durumlar hakkında bilgilendirilmesini kapsar. Eğitimin konuları şu başlıklar altında oluşturulmalıdır. 1. İlaçlar / Tıbbi Tedavi Hasta şunları bilmelidir: - İlacın ismi ve dozu - Ne zaman alınacağı - İlacın verilme amacı - İlacın etkileri - Yan etkileri 2. Çevre Hasta şunları bilmelidir: - Yapabileceği işler - Evin fiziksel yönden düzenlenmesi 3. Tedavi Hasta ve ailesi şunları bilmelidir: 4. Sağlık Eğitimi Hasta şunları bilmelidir: 5. Ayaktan Takip Hasta şunları bimelidir: 6. Diyet Hasta ve ailesi şunları bilmelidir: - Emosyonel desteği nasıl alabileceği - Ekonomik destek kaynakları - Randevularına gelmesinin anlamı - Tedavinin evde devam etmesinin amacı - Hastalığının vücudunu nasıl etkilediğini anlamalı - Şu andaki sağlık seviyesi ve ulaşabileceği en yüksek seviyesi - Klinik randevusunun nerede ve ne zaman olduğu - Tıbbi yardım için kimi-nereden çağıracağı -Verilen diyetle yenecek yiyeceklerin neler olduğu bu telefon görüşmesi hasta ve ailesine, evde iyileşme sürecine ilişkin sorularını sorma fırsatı da verir. A. HASTANIN TABURCU EDİLME TÜRLERİ Planlı Taburculuk: Genellikle taburcu etme işlemi planlı olarak yapılır. Hastanın planlı taburcu edilmesi hastayı kabul eden hekimin sorumluluğundadır. Hemşire / ebe hastaya ya da ailesine kullandığı ilaçlar, verilecek bakım, beslenme, kontrole gelme zama-nı gibi konularda bilgi vermelidir. Hastanın Başka Bir Üniteye Nakli: Hastalar tedavileri süresince ortaya çıkan sağlık sorunları ya da önceden var olan sorunlar nedeniyle yüksek teknoloji gerektiren yoğun bakım ünitelerine veya sorunla ilgili başka bir kliniğe nakledilebilirler. Hasta yapılan tüm işlemleri gösteren bir rapor ile başka bir üniteye nakletmelidir. Hastanın Kendi İsteği İle Taburcu Olması: Hasta / ailesi bazen hekim onayı olmaksızın hastaneden çıkmayı isteyebilir. Bu durumda “Tıbbi Tavsiyeye Rağmen Çıkma Formu” imzalatılmalı ve hastaya bunun anlamını tam olarak kavraması için açıklama yapılmalıdır. Hasta formu imzalamayı reddederse, yasa gereği hastaneden çıkarılmaz. Ölüm: Tüm hastalıklar tedavi ve iyileşme ile sonuçlanmaz. Bazen hastalar yaşamın sonlanması sonucu klinikten ayrılırlar. II. KAYNAKLAR Bean M. (1990): Preparation For Surgery İn An Ambula- tory Surgery Unit: Journal Of Post Anesthesia Nursing, 5(1): 42-47. Brumfield VC, Kee CC, Johnson JY. (1996): Perioperati- ve Patient Teaching İn Ambulatory Surgery Setting: AORN Journal,1996 64(6): 941-952. Coşkun H, Akbayrak N. (2001): Hastaların Kliniklere Kabul ve Taburculuklannda Hemşirelik Yaklaşımlarının Belirlenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:5, Sayı 2, s: 63-68. Dursun S, Özhan F. (2008): Hasta Odası ve Yatak Yapımı. In: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. Sabuncu N. (Ed.), Alter Yay. Rek. Org. Tic. Ltd. Şti., Ankara, s: 123-144. Dursun S, Özhan F. (2008): Hasta Kabul ve Taburcu Edilmesi. In: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. Sabuncu N.